Daňová evidence

img-danova-evidence

Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví, je určena pro subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Jde zejména o fyzické osoby, u kterých obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Daňová evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji a dále ke zjištění stavu majetku, závazků a pohledávek, které ovlivňují základ daně z příjmu.

  • Kontrola věcné správnosti dokladů a stanovení předkontace
  • Zápis do peněžního deníku
  • Evidence DPH
  • Evidence majetku
  • Evidence pohledávek a závazků
  • Kniha došlých faktur
  • Kniha vydaných faktur
  • Měsíční evidence banky a pokladny
  • Měsíční evidence příjmů a výdajů