Daňová přiznání

Zpracování daňových přiznání. Daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, daň silniční, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, daň darovací, daň dědická. Konzultace a účetní poradenství.

img-danova-priznani
  • Zpracování veškerých daňových přiznání a hlášení
  • Zpracování a podání přiznání k dani z příjmů
  • Daňové konzultace
  • Zpětná kontrola účetnictví a daní (pravidelné, jednorázové)
  • Na základě plné moci zastupování klienta před finančním úřadem
  • Stanovení možností daňové optimalizace