Účetnictví

img-ucetnictvi

Účetnictví dříve podvojné účetnictví jsou povinny vést právnické i fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Dále fyzické osoby, které překročily obrat za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí a ostatní fyzické osoby, kterým to ukládá zvláštní právní předpis. Účetnictví slouží k sestavení rozvahy a výsledovky. Na základě těchto výkazů se zjišťuje hospodářský výsledek. Pomocí účtové osnovy se zaznamenávají údaje podvojnými zápisy do účetních knih.

 • Kontrola věcné správnosti dokladů a stanovení předkontace
 • Zápis do účetního deníku
 • Evidence DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • Intrastat
 • Účtování v cizí měně
 • Evidence majetku
 • Evidence pohledávek a závazků
 • Kniha došlých faktur
 • Kniha vydaných faktur
 • Měsíční přehledy (rozvaha, výsledovka)
 • Roční závěrka včetně zpracování daňových přiznání a příloh
 • Zpracování statistických výkazů